آموزش کار با سایت

برای تسلط بر سایت و سفارش بی دردسر از سایت با آموزش های زیر که شامل دو قسمت عضویت در سایت و طریقه سفارش از سایت می پردازیم.

1- ثبت نام در سایت

هم اکنون می توانید با کلیک بر عضویت در سایت عضو شوید و با کیلک بر ورود به وارد پنل خود بشوید.