نمایش 1–12 از 38 نتیجه

پیتزا اسپیشیال (آمریکایی) شب های لبنان

90,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،سوسیس ،گوشت چرخی ،گوشت کبریتی مرغ ،گوشت قرمز کبریتی ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه)

پیتزا امریکانو (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،کالباس پپرونی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا چهار فصل (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،گوشت چرخی ،ژامبون مخلوط ،کالباس پپرونی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ذرت،سس مخصوص)

پیتزا حلقه ای (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،گوشت چرخی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،گوجه ،کنجد)

پیتزا رست بیف (تک نفره) شب های لبنان

85,000 تومان

(گوشت رست بیف ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا رست بیف امریکن (آمریکایی) شب های لبنان

140,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،گوشت رست بیف ،ذرت ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا سبزیجات (آمریکایی) شب های لبنان

94,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ذرت ،نخود سبز ،کدو ،بادمجان گوجه ،قارچ ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)