نمایش دادن همه 11 نتیجه

عائلی بوقلمون شب های لبنان

180,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی رست بیف شب های لبنان

210,000 تومان

(گوشت رست بیف ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی سبزیجات شب های لبنان

96,000 تومان

(نخود سبز ،ذرت ،هویج ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی شتر مرغ شب های لبنان

210,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی گوشت شب های لبنان

185,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی لحم شب های لبنان

210,000 تومان

(گوشت رست بیف ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی لحم شتر مرغ شب های لبنان

210,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی مخلوط بوقلمون شب های لبنان

180,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی مخلوط مرغ و گوشت شب های لبنان

180,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

عائلی مرغ شب های لبنان

170,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)