نمایش دادن همه 6 نتیجه

بعلبکی بوقلمون شب های لبنان

240,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی لحم شب های لبنان

280,000 تومان

(گوشت رست بیف ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی لحم شتر مرغ شب های لبنان

280,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی مخلوط بوقلمون شب های لبنان

240,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت شب های لبنان

240,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی مرغ شب های لبنان

225,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)