نمایش 1–12 از 22 نتیجه

امپراطور شب های لبنان

105,000 تومان

(نان ساندویچ ،همبرگر ،هات داگ ،فیله سوخاری ،پنیر پیتزا ،گوجه ،کاهو ،خیار شور)

برست شب های لبنان

40,000 تومان

(نان همبر ،فیله سوخاری ،پنیر گودا ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،سس سیر)

برگر سوخاری شب های لبنان

70,000 تومان

(همبرگر ،آرد سوخاری ،سس مخصوص ،کاهو ،خیارشور ،گوجه ،خمیر مخصوص ،پنیر پیتزا)

بیف برگر شب های لبنان

75,000 تومان

(همبر شب های لبنان ،گوشت رست بیف ،پنیر گودا ،سس قارچ ،پیاز ،جعفری)

پپرونی داگ شب های لبنان

55,000 تومان

(هات داگ ،کالباس پپرونی ،سس سیر ،خیارشور ،گوجه ،پنیر پیتزا ،سیب زمینی)

پیتزا برگر شب های لبنان

51,000 تومان

(همبرگر ،کاهو ،خیارشور ،گوجه ،خمیر مخصوص ،پنیر پیتزا)

چوریستور برگر شب های لبنان

93,000 تومان

(نان همبر ،همبرگر ،سوسیس چوریستور ،پنیر گودا ،گوجه ،کاهو ،خیار شور ،سس سیر ،سس مخصوص)

چیز برگر بوقلمون شب های لبنان

35,000 تومان

(همبر بوقلمون ،گوجه ،خیارشور ،کاهو ،نان همبر ،پنیر پیتزا)

چیز برگر مخصوص شب های لبنان

55,000 تومان

(همبرگر ،کاهو ،خیارشور ،گوجه ،نان همبر ،پنیر پیتزا)

دبل زینگر (بدون نان) شب های لبنان

55,000 تومان

(دو عدد فیله سوخاری ،پنیر گودا ،ژامبون ،گوجه ،کاهو ،خیار شور ،سس سیر)

رست بیف شب های لبنان

50,000 تومان

(گوشت رست بیف ،سس قارچ ،پنیر گودا ،پیاز ،جعفری)