نمایش دادن همه 11 نتیجه

توشکا لحم شب های لبنان

25,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص ،ادویه تند مخصوص با سیر)

فطیره برگر بعلبکی شب های لبنان

60,000 تومان

(شاورما مرغ ،همبر ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

فطیره بعلبکی دجاج شب های لبنان

40,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

فطیره بعلبکی مخلوط شب های لبنان

50,000 تومان

(شاورما مرغ ،گوشت چرخ کرده ،همبر ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

کیک پیتزا شب های لبنان

100,000 تومان

(خمیر ،برگر ،ژامبون مخلوط ،فیله سوخاری ،قارچ ،پنیر)