نمایش 1–12 از 129 نتیجه

امپراطور شب های لبنان

105,000 تومان

(نان ساندویچ ،همبرگر ،هات داگ ،فیله سوخاری ،پنیر پیتزا ،گوجه ،کاهو ،خیار شور)

برست شب های لبنان

40,000 تومان

(نان همبر ،فیله سوخاری ،پنیر گودا ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،سس سیر)

برگر سوخاری شب های لبنان

70,000 تومان

(همبرگر ،آرد سوخاری ،سس مخصوص ،کاهو ،خیارشور ،گوجه ،خمیر مخصوص ،پنیر پیتزا)

بعلبکی بوقلمون شب های لبنان

240,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی لحم شب های لبنان

280,000 تومان

(گوشت رست بیف ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی لحم شتر مرغ شب های لبنان

280,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بعلبکی مخلوط بوقلمون شب های لبنان

240,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)