نمایش دادن همه 10 نتیجه

مینی پیتزا رست بیف شب های لبنان

50,000 تومان

(گوشت رست بیف ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا شتر مرغ شب های لبنان

50,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا گوشت شب های لبنان

45,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا لحم شب های لبنان

50,000 تومان

(گوشت رست بیف ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا لحم شتر مرغ شب های لبنان

50,000 تومان

(شاورما مرغ ،گوشت شترمرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا مخصوص شب های لبنان

40,000 تومان

(ژامبون مخلوط ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا مخلوط بوقلمون شب های لبنان

45,000 تومان

(بوقلمون ،گوشت چرخ کرده ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

مینی پیتزا مخلوط شب های لبنان

45,000 تومان

(شاورما مرغ ،گوشت چرخ کرده ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر)

مینی پیتزا مرغ شب های لبنان

45,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)