نمایش دادن همه 6 نتیجه

بیروتی بوقلمون (دونفره) شب های لبنان

130,000 تومان

(گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بیروتی لحم شتر مرغ (دونفره) شب های لبنان

150,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بیروتی مخلوط بوقلمون (دونفره) شب های لبنان

130,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،گوشت بوقلمون ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بیروتی مخلوط مرغ و گوشت (دونفره) شب های لبنان

130,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

بیروتی مرغ (دونفره) شب های لبنان

120,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)