نمایش دادن همه 11 نتیجه

پیتزا رست بیف (تک نفره) شب های لبنان

85,000 تومان

(گوشت رست بیف ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا سبزیجات (تک نفره) شب های لبنان

50,000 تومان

(نخود سبز ،ذرت ،قارچ ،هویج ،فلفل دلمه ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا شتر مرغ (تک نفره) شب های لبنان

85,000 تومان

(گوشت شتر مرغ ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا گوشت (تک نفره) شب های لبنان

68,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،قارچ ،فلفل دلمه ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا لحم (تک نفره) شب های لبنان

85,000 تومان

(گوشت رست بیف ،شاورما مرغ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا لحم شتر مرغ (تک نفره) شب های لبنان

85,000 تومان

(گوشا شتر مرغ ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا مخلوط بوقلمون (تک نفره) شب های لبنان

72,000 تومان

(بوقلمون ،گوشت چرخ کرده ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)

پیتزا مخلوط مرغ (تک نفره) شب های لبنان

70,000 تومان

(گوشت چرخ کرده ،شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،زیتون ،قارچ ،پنیر پیتزا)

پیتزا مرغ (تک نفره) شب های لبنان

65,000 تومان

(شاورما مرغ ،فلفل دلمه ،قارچ ،زیتون ،پنیر پیتزا ،خمیر مخصوص)